Inpage editor  

Vormingsaanbod

06/05/2021: Moet mijn kind nog luisteren? Op een positieve manier grenzen stellen in de opvoeding - omgezet naar ONLINE webinar

Deze lezing werd omgezet naar een online webinar! Kinderen opvoeden is heel leuk en boeiend maar niet altijd even gemakkelijk. Wat mag een kind wel, wat niet? Elk kind heeft duidelijke grenzen nodig, maar bij het ene kind werkt dit gemakkelijker dan bij het andere kind. Wat kan je doen als het kind de grenzen niet respecteert?

10/05/2021: Echtscheiding en leven in een nieuw samengesteld gezin - omgezet naar ONLINE webinar!

Omgezet naar online webinar! Eén op drie gezinnen valt vroeg of laat uiteen. Dat betekent ook dat er heel veel kinderen met deze situaties te maken krijgen. In deze lezing krijgen we zicht op de mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen en wat er voor zorgt dat het voor hen soms moeilijk is.

19/05/2021: Autisme glASShelder uitgelegd - Brecht - omgezet naar ONLINE webinar!

Van mensen met autisme wordt weleens gezegd dat ze in een eigen wereld leven, die moeilijk te begrijpen is en waar je niet gemakkelijk toe kan doordringen. Traditioneel wordt dat 'eigen wereldje' afgebeeld als een glazen koepel. Maar klopt dit wel helemaal?

20/05/2021: Eerste hulp bij emotionele ontwikkeling - omgezet naar ONLINE webinar!

Omgezet naar ONLINE webinar! Emoties zijn in ons leven alomtegenwoordig. Sommige emoties zijn plezant, andere emoties ervaren we eerder als een last. Tijdens deze lezing gaan we na wat nu eigenlijk een goede manier is om met emoties om te gaan en hoe we onze kinderen hierin kunnen ondersteunen. Er wordt stilgestaan bij welke basishouding je tegenover emoties kan aannemen en er worden concrete tips en handvaten aangereikt.

26/05/2021: Kinderen rouwen ook. De impact van verlies op jonge kinderen. - Schilde

Waarom gaan mensen dood? Hoe voelt het om dood te gaan? Mag je nog lachen als iemand gestorven is? Allemaal vragen van kinderen die je kan verwachten na een overlijden...