Inpage editor  

Vormingsaanbod

11/10/2018: Start 'Zet mij even op pauze' - trainingsreeks voor ouders rond het opvoeden van lagere schoolkinderen met ADHD - Brasschaat

Een kind met ADHD opvoeden is een veeleisende taak. Spontaan opvoeden volstaat niet: er is nood aan een ‘bijzondere’ aanpak. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat oudertraining rond ADHD vaak meer resultaat oplevert dan therapeutische interventies op school of een individuele therapie. Ouders kunnen heel wat positiefs bereiken!

15/10/2018: Start ouderreeks nieuwe autoriteit - Malle

Weet jij soms ook niet meer hoe het aan te pakken met je puberende zoon of dochter? Dan is de “ouderbijeenkomst nieuwe autoriteit” misschien iets voor jou? Nieuwe autoriteit of verbindend gezag wil het thema opvoeden, gebaseerd op de principes van Haim Omer, bruikbaar maken voor het dagelijks opvoeden van pubers.

23/10/2018: How2Talk2Kids - Schoten

Gekibbel. Stress. Onbegrip. Frustratie. Driftbuien. Die eeuwige strijd. Om het eten, kamer opruimen of naar bed gaan. De ene ruzie nog vermoeiender dan de andere. Misschien heb je al allerlei opvoedstrategieën uitgeprobeerd en die soms een tijdje volgehouden. Uiteindelijk verzand je weer in je oude gewoontes.

06/11/2018: Vaarwel stress met de 'Verhelderende Methode' - Wuustwezel

We leven in een maatschappij vol werk en prestatiedruk. Zonder het te willen, brengen we stress over op onze kinderen: je moet je best doen op school, je moet de beste voetballer of danser zijn, je moet een goed rapport hebben, je moet flink zijn, je moet materialistisch gezien mee kunnen met anderen enzovoort.

08/11/2018: Echtscheiding, wat met de kinderen? - Zandhoven

Scheidingen komen veel voor en er is veel minder taboe over dan vroeger. Maar het is niet voor niets dat een scheiding, na het verlies van een dierbare, de meest ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven wordt genoemd.

13/11/2018: Autiwatte? Autidatte! Een duidelijk & concrete uitleg rond ASS - Brecht

Als mensen ‘autisme’ horen, wordt er maar al te vaak gedacht aan films zoals “Rain Man” of kinderen die in een hoekje alleen spelen. Autisme spectrum stoornis is veel meer dan dat! Met deze vorming wordt er een duidelijk beeld gegeven over de verschillende uitingsvormen van ASS.

20/11/2018: Is mijn kind hoogsensitief? Hoe ga ik hiermee om? - Stabroek

Wij proberen je deze avond inzicht te geven in wat hoogsensitiviteit is. Je krijgt tips waarmee je meteen aan de slag kan gaan. Er zal ook voldoende ruimte zijn om vragen te stellen en ervaringen te delen.

28/11/2018: Blij met mij - Merksplas

Kinderen die bewuster hun talent inzetten, zijn veerkrachtiger. Hoe kan jij als ouder je kind daarbij helpen?

29/11/2018: Ik kan dat niet! Faalangst bij kinderen - Zoersel

Kinderen in de lagere school gaan meer en meer meten en wegen. Ze vergelijken zich met leeftijdsgenoten. Ze willen voldoen aan de verwachtingen, soms leidt dit tot faalangst.

03/12/2018: Aanpak en voorkomen van pesten en cyberpesten - Kapellen

Vanaf wanneer spreken we over “pesten”? En wat kunnen we er samen aan doen? Komt pesten vaak voor? Welke vormen kan het aannemen? Hoe gaan pestkoppen te werk? Wat moet ik doen als mijn kind gepest wordt? Wat als mijn kind zelf een pestkop is? Hoe kunnen wij pesten aanpakken en voorkomen?

06/12/2018: Help, mijn kind leeft online - Zoersel

Vergeet nooit dat de positieve effecten van het internet opwegen tegenover de negatieve. Stimuleer kinderen om bewust met internet om te gaan en het potentieel ervan volledig te benutten. Er is heel veel wat je als ouder/ opvoeder/leerkracht kan doen om kinderen mediawijs te maken.

10/12/2018: Gezond opgroeien - Hoogstraten

De lezing rond ‘Gezond opgroeien’ helpt ouders en opvoedingsverantwoordelijken bij voedingsgerelateerde opvoedingsvragen. De diëtist legt uit waarom snoep en frietjes er gemakkelijk ingaan en waarom velen hun neus ophalen voor gezonde voeding zoals groenten en vis.

: Zet mij even op pauze - trainingsreeks voor ouders rond het opvoeden van lagere schoolkinderen met ADHD - doorlopend inschrijven

Deze reeks wordt regelmatig herhaald, er kan doorlopend ingeschreven worden. Een kind met ADHD opvoeden is een veeleisende taak. Spontaan opvoeden volstaat niet: er is nood aan een ‘bijzondere’ aanpak. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat oudertraining rond ADHD vaak meer resultaat oplevert dan therapeutische interventies op school of een individuele therapie. Ouders kunnen heel wat positiefs bereiken!