Inpage editor  

Vormingsaanbod

10/06/2020: Je kind op een speelse manier helpen met zijn (neurologische en motorische) ontwikkeling. - Zoersel

Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. We kennen op heel veel gebieden een fantastische vooruitgang. Het leven wordt ons op verschillende vlakken steeds gemakkelijker gemaakt.

: Zet mij even op pauze - trainingreeks voor ouders rond het opvoeden van lagere schoolkinderen met ADHD

Een kind met ADHD opvoeden is een veeleisende taak. Spontaan opvoeden bestaat niet: er is nood aan een ‘bijzondere’ aanpak’. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat oudertraining rond ADHD vaak meer resultaat oplevert dan therapeutische interventies op school of individuele therapie. Ouders kunnen heel wat positiefs bereiken!