Inpage editor  

Vormingsaanbod

26/02/2018: Mee zorgen voor je kleinkinderen - Schoten

Als grootouder speel je een belangrijke rol in het leven van je kind. Van veel grootouders wordt verwacht dat zij hun kleinkinderen regelmatig opvangen. Hoe kun je als grootouder met je kinderen afspreken wat je rol is, wat er van je verwacht wordt en wat je wel of niet kunt doen? Deeltijds of voltijds? Hoe vermijd je misverstanden hierrond? De rol van de grootouder nu en in het verleden, dit is een grote verandering. Wie zorgt voor de opvoeding, als de grootouders veel komen oppassen? Grootouders blijven een rots in de branding, zij geven de waarden, tradities en familiewaarden door en zijn de vertrouwenspersoon van de kleinkinderen.

08/03/2018: Jongeren, alcohol en andere drugs - Kalmthout

De vorming behandelt een aantal inzichten vanuit preventie en hulpverlening over hoe jongeren omgaan met alcohol en andere drugs, wat hen beschermt of kwetsbaar maakt. De nadruk ligt op de kracht en de mogelijkheden van de context, het belang van praten, zorgen en begrenzen.

13/03/2018: Ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen - Brasschaat

De omgeving van een kind bepaalt in grote mate hoe de mogelijkheden die het kind van nature heeft, zich ontwikkelen. Opvoed(st)ers spelen daarbij een belangrijke rol.

14/03/2018: Kinderen zijn geen puppy's - Schilde

Wat hebben kinderen van ons nodig om uit te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen? Wat zijn helpende of belemmerende factoren in hun ontwikkeling? Hoe kunnen we richtinggevende autoriteit zijn, zonder autoritair te zijn? Wat als we, voorbij de korte termijn gedragscontrole, focussen op de ontwikkeling van onze kinderen op langere termijn, en dit zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als sociaal vlak? Hoe kunnen we ons eigen onvermogen benutten als kans om zelf te groeien?

21/03/2018: Mindfulness op school en thuis - Wijnegem

Mindfulnesstraining gaat over het trainen van open, milde aandacht. Dit kan helpen in het omgaan met de drukte van leven. Op deze avond zullen we uitleggen wat mindfulness is en hoe dit volwassenen, maar ook jongeren en kinderen kan helpen in het omgaan met stress. Daarnaast doen we ook oefeningen, zodat ouders dit zelf ook kunnen ervaren Tenslotte zullen de leerkrachten van het Annuntia instituut iets vertellen over hoe ze mindfulness een plek proberen te geven op school.

28/03/2018: Opendeur autisme in de OLO-huizen - Brasschaat - Zoersel - Mechelen

Deze avond wordt georganiseerd door de rechtstreeks toegankelijke en mobiele diensten van OLO vzw, naar aanloop van Wereld Autisme Dag. We hopen dat we op deze avond heel wat ervaringen, tips en meningen met elkaar kunnen uitwisselen!

29/03/2018: Gamen en social media voor ouders van tieners (10 tot 15 jaar) - Essen

Tegenwoordig heeft elke tiener een gsm en/of zijn ze vaak niet weg te slaan van de computer of tablet om te facebooken of te gamen. Heel wat jongeren beschrijven het als een plezierige of zelfs hun favoriete bezigheid. De meeste van hen spelen zonder problemen, maar voor een kleine groep is deze vrijetijdsbesteding niet zonder risico’s. Ouders stellen zich soms vragen over het gamegedrag en het gebruik van sociale media van hun kinderen en weten niet goed hoe ze hiermee moeten omgaan.

17/04/2018: Kinderen helpen bij verlies - Brecht

Verdriet en verlies maken deel uit van het leven. En toch bereiden weinig mensen zich hierop voor. Zowel de rouwenden als de omgeving zitten met vragen.

18/04/2018: Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd... - Hoevenen

Opvoeden doe je elke dag opnieuw en is niet altijd even makkelijk. Soms weet je wel hoe je best omgaat met bepaalde situaties, maar heb je het moeilijk om het vol te houden. Of je kind laat je de muren oplopen. In deze vorming hebben we aandacht voor koppige kinderen, kinderen die slaan, bijten en vechten, maar ook voor de stille en flinke kinderen.

24/04/2018: Leer kinderen overleven in een wereld vol prikkels - Malle

Van 'druk, druk, druk naar 'rust, regelmaat en prioriteiten': Leer kinderen overleven in een wereld vol prikkels.

25/04/2018: Alles over het potje - Zandhoven

Wanneer moet je starten met de zindelijkheidstraining? Hoe moet je starten? Wanneer mag de pamper uit? Wat met potjestraining voor stoelgang? Waar moet je rekening mee houden? Wat kan je doen als het niet vlot?

02/05/2018: Tics en dwang bij kinderen - Wuustwezel

Wat zijn tics en dwanghandelingen? Waar komen ze vandaan? Hoe moeten we ze begrijpen? Vanuit een gebrek aan kennis en inzicht reageren we vaak heel boos of met onbegrip, waardoor dit gedrag net versterkt. Wij geven ouders concrete handvaten om constructief om te gaan met kinderen die last hebben van tics en dwang.

16/05/2018: Opvoeden zonder straffen en belonen - Merksplas

Straffen en belonen blijkt in sommige situaties een handige manier om het ‘gewenste’ gedrag te verkrijgen bij kinderen. In vele gevallen zijn er echter alternatieven en kan dit perfect vermeden worden.

31/05/2018: Toneelstuk sexthing en infomoment veilig internet - Brasschaat

Sexting ofwel het ongewenst verspreiden van een in vertrouwen gestuurde seksueel getinte foto. Een groot deel van de jongeren geeft aan dit al wel eens van een leeftijdsgenoot ontvangen te hebben. Soms rechtstreeks, meestal via derden. Via een toneelstuk proberen we de impact van het uitlekken van een intieme foto op het slachtoffer voelbaar te maken en op te roepen om dergelijke beelden niet verder te verspreiden.

: Zet mij even op pauze - trainingsreeks voor ouders rond het opvoeden van lagere schoolkinderen met ADHD

Een kind met ADHD opvoeden is een veeleisende taak. Spontaan opvoeden volstaat niet: er is nood aan een ‘bijzondere’ aanpak. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat oudertraining rond ADHD vaak meer resultaat oplevert dan therapeu-tische interventies op school of een individuele therapie. Ouders kunnen heel wat positiefs bereiken!