Inpage editor  

Vormingsaanbod

31/05/2018: Toneelstuk sexthing en infomoment veilig internet - Brasschaat

Sexting ofwel het ongewenst verspreiden van een in vertrouwen gestuurde seksueel getinte foto. Een groot deel van de jongeren geeft aan dit al wel eens van een leeftijdsgenoot ontvangen te hebben. Soms rechtstreeks, meestal via derden. Via een toneelstuk proberen we de impact van het uitlekken van een intieme foto op het slachtoffer voelbaar te maken en op te roepen om dergelijke beelden niet verder te verspreiden.

: Zet mij even op pauze - trainingsreeks voor ouders rond het opvoeden van lagere schoolkinderen met ADHD

Een kind met ADHD opvoeden is een veeleisende taak. Spontaan opvoeden volstaat niet: er is nood aan een ‘bijzondere’ aanpak. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat oudertraining rond ADHD vaak meer resultaat oplevert dan therapeutische interventies op school of een individuele therapie. Ouders kunnen heel wat positiefs bereiken!