Inpage editor  

Groepsaanbod

Vanuit de Opvoedingswinkels Brasschaat, Zoersel en Hoogstraten bieden we regelmatig verschillende oudergroepen aan. Dit zijn reeksen van 2 tot 5 momenten waarin we met dezelfde groep ouders samen komen rond een bepaald thema. Er is telkens een theoretisch gedeelte, waarin we heel wat info en handvatten aanreiken, maar er is ook ruimte voor uitwisseling tussen deelnemers onderling.

Overzicht groepsaanbod

Info inschrijven groepsaanbod