Inpage editor  

: Zet mij even op pauze - trainingsreeks voor ouders rond het opvoeden van lagere schoolkinderen met ADHD - doorlopend inschrijven

Doorlopend inschrijven: deze reeks wordt verschillende keren per jaar georganiseerd. Bij inschrijving zal de actuele informatie rond data en locatie worden doorgegeven.

Een kind met ADHD opvoeden is een veeleisende taak. Spontaan opvoeden volstaat niet: er is nood aan een ‘bijzondere’ aanpak. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat oudertraining rond ADHD vaak meer resultaat oplevert dan therapeutische interventies op school of een individuele therapie. Ouders kunnen heel wat positiefs bereiken!

In deze reeks van 5 avonden gaan we met jou op weg om meer greep te krijgen op de opvoeding van jouw kind. Er wordt in kleine groep achtergrondinformatie gegeven rond ADHD en de bijhorende opvoedingsvaardigheden. Er is zeker ook ruimte voor het uitwisselen van dagelijkse ervaringen en praktische oefeningen.

begeleiding: OLO vzw
voor wie: ouders van lagere schoolkinderen met AD(H)D
Deze reeks kost 50 euro per ouderpaar, inclusief werkmateriaal
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be met vermelding van welke lezing of vorming je wil volgen, je naam, e-mailadres en telefoonnummer of bellen naar 03/633 99 05

Terug