Inpage editor  

: Zet mij even op pauze - trainingreeks voor ouders rond het opvoeden van lagere schoolkinderen met ADHD

Zet mij even op pauze – trainingsreeks voor ouders rond het opvoeden van lagere schoolkinderen met ADHD

Doorlopend inschrijven – deze reeks wordt meerdere malen per jaar georganiseerd. Bij inschrijving zal de actuele informatie rond data en locatie worden doorgegeven.

Een kind met ADHD opvoeden is een veeleisende taak. Spontaan opvoeden bestaat niet: er is nood aan een ‘bijzondere’ aanpak’. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat oudertraining rond ADHD vaak meer resultaat oplevert dan therapeutische interventies op school of individuele therapie. Ouders kunnen heel wat positiefs bereiken!

In deze reeks van 5 avonden gaan we met jou op weg om meer greep te krijgen op de opvoeding van jouw kind. Er wordt in kleine groep achtergrondinformatie gegeven rond ADHD en de bijhorende opvoedingsvaardigheden. Er is zeker ook ruimte voor het uitwisselen van dagelijkse ervaringen en praktische oefeningen.

begeleiding: OLO vzw
voor wie: ouders van lagere schoolkinderen met AD(H)D
deze reeks kost €50 per ouderpaar, inclusief werkmateriaal.
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be of bellen naar 03/633 99 05, met vermelding van je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Terug