Inpage editor  

23/10/2019: Hoogbegaafdheid. - Schoten

Woensdag 23 oktober 2019 om 20u30

Deze interactieve lezing probeert een antwoord te geven op wat hoogbegaafdheid is. Is het goed kunnen rekenen? Veel weten? Vlot zijn in omgang met anderen? Logisch redeneren? Anders voelen? Een beetje van dit alles?

Er komen verschillende onderwerpen aan bod, gerelateerd aan hoogbegaafdheid: definitie hoogbegaafdheid, hoogbegaafdheid en IQ, sociale en emotionele moeilijkheden bij hoogbegaafde kinderen en jongeren, onderpresteren, hoogbegaafdheid thuis en op school.

begeleiding: Annick Mertens
locatie: LDC Cogelshof, Deuzeldlaan 49, Schoten
deze vorming is gratis 
inschrijven via mail naar huisbrasschaat@olo.be met vermelding van welke vorming of lezing je wil volgen, je naam, e-mailadres en telefoonnummer of bellen naar 03/633 99 05

Terug