Inpage editor  

27/10/2020: Blij met mij - Wijnegem

dinsdag 27 oktober 2020, 20u - 22u

Wat helpt om kinderen blij met zichzelf te laten zijn? Hoe kan een kind zich in de klas, thuis, bij een hobby, op vakantie ‘wel in zijn vel zijn’ voelen?

We bespreken de 4 pijlers van ‘blij met mij’:

· Gevoelens herkennen, benoemen, er laten zijn, een vorm geven.

· Kijken achter het gedrag van het kind.

· De kracht van de kring: door wie wordt het kind mee ondersteund?

· Talentgericht kijken naar kinderen: waar haalt het kind zijn energie vandaan?

Deze lezing is vooral gericht naar lagere schoolkinderen.

begeleiding: Ann Daenekindt, trainer & coach, Pendula
locatie: Parochiecentrum, Wommelgemsteenweg 34, Wijnegem
deze vorming is gratis
inschrijven via mail naar inschrijven@olo.be met vermelding van je naam, e-mailadres en telefoonnummer of bellen naar 03/270 06 73

Inschrijven is in deze tijden nog belangrijker dan anders, omdat door de afstandsregels de plaatsjes beperkt zijn. Zo hebben we zicht op het aantal deelnemers en kunnen we de nodige maatregelen treffen!

Omwille van corona is het belangrijk dat: 

- iedereen die aanwezig wil zijn, zich op voorhand heeft ingeschreven;
- iedereen een mondmasker draagt;
- er genoeg afstand wordt gehouden tussen bubbels;
- handen ontsmet worden bij het betreden van de zaal.

Deze avond gaat door onder voorbehoud van de geldende corona maatregelen.

Terug