Inpage editor  

23/03/2022: Blij met mij! - Schilde

Blij met mij!

Woensdag 23 maart 2022 om 20u

Wat helpt om kinderen blij met zichzelf te laten zijn? Hoe kan een kind zich in de klas, thuis, bij een hobby, op vakantie ‘wel in zijn vel’ voelen?

We bespreken de 4 pijlers van ‘blij met mij’:

  • Gevoelens herkennen, benoemen, er laten zijn, een vorm geven.
  • Kijken achter het gedrag van het kind.
  • De kracht van de kring: door wie wordt het kind mee ondersteund?
  • Talentgericht kijken naar kinderen: waar haalt het kind zijn energie vandaan?

Deze lezing is vooral gericht naar lagere schoolkinderen.

Begeleiding: An Daenekindt, Pendula

Locatie: GC Werf 44, Zaal Expoo, Schoolstraat 44, Schilde

Inschrijven kan vanaf 10/01/2022, bij voorkeur via mail naar inschrijven@olo.be ofwel (in de voormiddag!) bellen naar 03/633 99 05 of 03/270 06 73, met vermelding van je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Terug